Application round 2020 now CLOSED

ANBI

The Van Tienhoven Foundation has been recognized by the Dutch tax authorities as an ANBI: an Entity with General Benefit Objectives. This page provides the Dutch tax authorities with the information in Dutch concerning this ANBI status. ANBI logo
  • De naam van de instelling is Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming. Gezien het internationale karakter van de Stichting wordt op deze site de Engelstalige versie van de stichtingsnaam Van Tienhoven Foundation for International Nature Protection, kortweg Van Tienhoven Foundation, gebruikt.
  • Het RSIN-nummer is 8052.55.825.
  • Op deze website staan onder The Foundation onder Address de contactgegevens.
  • De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van het behoud en de bescherming van ecosystemen met hun flora en fauna, overal waar deze buiten Nederland bedreigd worden.
  • Zie voor het beleidsplan en de bestuurssamenstelling de statuten.
  • Op deze website staan onder The Foundation de namen van de bestuurders.
  • De kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, kunnen door de Stichting worden vergoed. Er is geen verdere beloning.
  • Zie voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten onder Approved Projects, Award Winners en History. Daar is  te vinden welke projecten met een subsidie zijn gesteund, welke Van Tienhoven Awards zijn uitgereikt en welke Van Bree VTS Awards zijn uitgereikt. Overige activiteiten betreffen de uitgaven van de Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming, samengevat onder Publications en de Van Tienhoven Bibliotheek
  • Zie voor de meest recente verantwoording het Jaarverslag 2018. Het Jaarverslag heeft als bijlage een samenvatting van de financiële resultaten.
 
VAN TIENHOVEN FOUNDATION FOR INTERNATIONAL NATURE PROTECTION